[FR] [NL] [DE] [EN]
MILIEU
¬ Zie het schema CONCEPT-ENERGIE
¬ News
¬ Jobs
¬ Persartiikel
¬ Plan van de toegang
¬ Site steunkaart

Onze industriële activiteit koppelen aan een dynamiek van duurzaam beheer, nemen we reeds van bij de aanvang nauw ter harte. Wij doen dit via concrete aspecten:

Enerzijds hebben wij ervoor gekozen om hout te verwerken. In vergelijking met de productie van de meeste bouwmaterialen zoals staal of beton, die een aanzienlijke hoeveelheid fossiele energie vragen, biedt het werken met hout het voordeel dat het duidelijk veel minder energie verbruikt.

Anderzijds beschikken we over een bron van regionale grondstoffen die praktisch onuitputtelijk is. Dit danken we aan het hernieuwbare karakter van de houtvoorraad, via een duurzaam beheer met regelmatige aanplantingen van jonge bomen, waarop officieel toezicht wordt gehouden. Onze teams nemen het milieuaspect zeer ernstig: wij zijn een van de eerste Belgische zagerijen die zich hebben aangesloten bij het PEFC (Pan European Forest Certification) -certificatiesysteem. Wij willen een bosbeheer ondersteunen dat economisch leefbaar en sociaal gunstig is en respect voor het milieu toont. Wij hebben uiteraard, naast een economisch belang op lange termijn, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de toekomstige generaties.

• Ten slotte is er ook de ontwikkeling van verschillende eenheden rond het concept "hout-energie".

Het grote voordeel van hout ten opzichte van fossiele energiebronnen is zijn neutraliteit in de koolstofkringloop. Dat betekent dat enkel de CO2 die werd opgeslagen tijdens de groei van de boom, zal vrijkomen bij de verbranding.

¬
Zie het schema van de CO2-kringloop

De geproduceerde groene elektriciteit komt overeen met een gemiddeld jaarlijks verbruik van +/- 40.000 gezinnen, terwijl de restwarmte ons toelaat om onze volledige gezaagde houtproductie te drogen en jaarlijks 150.000 ton pellets te produceren.
Dankzij de productie van groene elektriciteit en warmte met onze biobrandstof kunnen we jaarlijks ongeveer 140.000 ton CO2 besparen in vergelijking met het gebruik van klassieke fossiele energie.

Milieuaspecten :

Het grootste voordeel van biobrandstof is haar neutraliteit op het gebied van CO2-uitstoot, maar ook het feit dat ze een hernieuwbare en onuitputtelijke energiebron vormt. Het relatieve aandeel van de biomassa in de productie van elektrische energie is momenteel zeer laag in België.
We kunnen besluiten dat we, net als de Belgische Staat, met onze visie en onze daden een duidelijk signaal geven ten gunste van een propere en veilige energiebevoorrading. We zijn immers niet enkel bekommerd om het welzijn van onze generatie, maar ook om die van onze kinderen en kleinkinderen.

 

® Parc d'Activités Economiques de Burtonville, Route de la Forêt n° 1 • B-6690 VIELSALM • T +32 [0]80 29 10 20 • F +32 [0]80 21 43 78 • E-mail : info@ibv-cie.be