[FR] [NL] [DE] [EN]
HOUTSECTOR

Wij verwerken harsbevattende houtsoorten, hoofdzakelijk afkomstig van sparren en douglassparren en in mindere mate van dennen en lariksen. Onze bevoorrading is afkomstig uit het Ardennenmassief, het Belgische en Duitse Eifelgebied, Luxemburg en het noorden van Frankrijk.

Op onze site te Vielsalm beschikken we over meerdere lijnen voor het zagen van lange houtstukken en over twee lijnen voor het meten en sorteren van blokhout. Deze installaties laten de verwerking toe van rondhout, met afmetingen gaande van 3 m tot 22 m lang en van 8 cm tot 55 cm, aan het topeinde. Door de flexibiliteit die we hanteren voor onze stapelplaats voor rondhout en een permanente stock hiervan, kunnen we vlot inspelen op de vragen van onze klanten.

Onze zaaglijnen zijn van het type "Canter" met profilering. Profilering wordt aanzien als het modernste en meest rationele productiemiddel voor de opbrengst van naaldhout. Deze techniek garandeert perfecte afmetingen en een zeer goede oppervlaktekwaliteit van de afgewerkte producten.

¬ Zie het PRODUCTIESCHEMA

¬ News
¬ Jobs
¬ Persartiikel
¬ Plan van de toegang
¬ Site steunkaart
® Parc d'Activités Economiques de Burtonville, Route de la Forêt n° 1 • B-6690 VIELSALM • T +32 [0]80 29 10 20 • F +32 [0]80 21 43 78 • E-mail : info@ibv-cie.be