[FR] [NL] [DE] [EN]
ENERGIESECTOR
www.co-bio.be
¬ News
¬ Jobs
¬ Persartiikel
¬ Plan van de toegang
¬ Site steunkaart
[down]

De wens om te diversifiëren, zowel horizontaal als verticaal, lag aan de basis van onze gerichtheid op de energiesector. Vóór de verwezenlijking van het uitbreidingsproject op de site van Burtonville, beperkte de zagerij zich tot een eerste houtverwerking, namelijk het omvormen van rondhout in ruw gezaagd hout.

Door de verhoging van de toegevoegde waarde van onze producten en door de uitbreiding van onze markten waren er bijkomende verwerkingen van het gezaagde hout nodig. Voor elke oppervlaktebehandeling is een voorafgaande droging nodig. Deze handeling vraagt een aanzienlijk verbruik van energie.

Een kostenoptimalisatie drong zich op, rekening houdende met een duurzaam beheer van de energiebevoorrading en onafhankelijk van de fossiele energie. Wij hebben natuurlijk geopteerd voor de energetische exploitatie van de minder kwalitatieve bijproducten van de zagerij als primaire energie in het proces van de warmtekrachtkoppeling. Hierbij woorden ook twee secundaire energieën, namelijk elektrische en thermische, geïnduceerd onder de vorm van stoom. Bovendien worden de kwalitatief goede bijproducten van het hout, namelijk het zaagsel en de spaanders, gebruikt voor de productie van pellets. De kosten hiervan worden gedrukt dankzij de energieën die afkomstig van de warmtekrachtkoppelingcentrale. Wij hebben hier te maken met een integraal concept van energie- en grondstoffenstromen.

¬ Zie het schema ENERGIECONCEPT

Visie :

Ons actieprincipe is

het optimale gebruik van de mogelijke synergieën
tussen de grondstoffen- en de energiecircuits.

Onze visie steunt ook op het feit dat de Lidstaten die het
protocol van Kyoto bekrachtigd hebben sterke economische en industriële partners nodig hebben
om met minder kosten,
de aangegane milieuverbintenissen na te leven.

In deze context zien wij onze bijdrage, met het opzetten van een
warmtekrachtkoppelingseenheid en de productie van pellets.

Concept :

De bijproducten van hout (schors en snijresten) worden gebruikt in de warmtekrachtkoppelingeenheid om thermische en elektrische energie te produceren, die neutraal is op het gebied van uitstoot van CO2.

De installaties werken volgens het principe van mechanische/thermische koppeling. De verbrandingswarmte wordt gebruikt voor de productie van waterdamp op hoge druk, die op zijn beurt gebruikt wordt voor de productie van elektrische energie via een elektriciteitsturbine
en -generator.

De geproduceerde groene elektriciteit wordt gebruikt op de site en het overschot gaat naar het distributienetwerk. Hiervoor worden emissiecertificaten verkregen, doorgaans "groene certificaten" genoemd.

De productie-eenheid van de pellets krijgt brandstof van het zaagsel en van de spaanders van onze zagerij. Het persen van de pellets vereist een vermaling en een droging van deze resten, met een droogtegehalte dat op voorhand is vastgelegd. Deze voorbehandelde grondstoffen worden opgeslagen in silo's om daarna, zonder toevoeging van additieven, naar de 4 productielijnen te worden gebracht. De pellets hebben een hoge calorische waarde en vormen een vervanging voor fossiele energieën. Op die manier wordt bijgedragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot.

Vooruitzichten :

We zijn bezig met het ontwikkelen van andere energieconcepten en -projecten mit betrekking tot het combinatie van warmtekrachtkoppeling met houtige biomassa en een productie-eenheid van biobrandstof.

www.Co-Bio.be

[top]
® Parc d'Activités Economiques de Burtonville, Route de la Forêt n° 1 • B-6690 VIELSALM • T +32 [0]80 29 10 20 • F +32 [0]80 21 43 78 • E-mail : info@ibv-cie.be